Podczas I Międzynarodowego Forum Inwestorów i Eksporterów w Łodzi, w dniu 22 września br. wręczono statuetki dla najlepszych przedsiębiorców. Wśród nagrodzonych firm w kategorii najlepszy eksporter woj. łódzkiego znalazła się Ceramika Paradyż.

Dwudniowe Forum Inwestorów i Eksporterów pod hasłem „W centrum Polski, w centrum Europy” zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Do udziału w forum zaproszono liczne delegacje, reprezentacje samorządowców z Unii Europejskiej oraz inwestorów i przedstawicieli zagranicznego i polskiego biznesu. Podczas wydarzenia zostały rozdane statuetki dla najlepszych importerów i eksporterów w regionie. Wśród nagrodzonych firm znalazła się także Ceramika Paradyż, która została doceniona między innymi za „profesjonalizm w zarządzaniu oraz starania w podnoszeniu jakości produktów i usług”. Statuetkę w imieniu Ceramiki Paradyż odebrał Arkadiusz Tecław, Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż.

Grupa Paradyż konsekwentnie buduje silną pozycję na rynkach międzynarodowych, sprzedając polskie produkty wymagającym klientom w 40 krajach na całym świecie. Eksport odgrywa znaczącą rolę w strategii biznesowej Grupy Paradyż. Stanowił on w ubiegłym roku 36 procent przychodów Firmy, a globalna sprzedaż przez ostatnią dekadę zwiększyła się aż dwukrotnie. Otrzymane wyróżnienie jest docenieniem naszych wieloletnich działań eksportowych, również w zakresie promocji polskiego biznesu za granicą – podkreśla Arkadiusz Tecław.

W trakcie Międzynarodowego Forum odbyły się sesje, panele dyskusyjne oraz warsztaty, podczas których podejmowane były tematy dotyczące między innymi zagadnień wzrostu aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych oraz zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych. Partnerami wydarzenia byli między innymi: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.


Arkadiusz Tecław, Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż (pierwszy z lewej) – fot. Paweł Łacheta

Ceramika Paradyż
więcej informacji (PRESS BOX