Na podstawie badania opinii Universum Talent Survey, przeprowadzonego wśród studentów uczelni wyższych, powstał ranking najlepszych pracodawców w Polsce. Ceramika Paradyż znalazła się w gronie stu najbardziej atrakcyjnych firm, w kategorii „Inżynieria TOP 100”. Prowadzona przez firmę polityka personalna, oparta na rozwoju pracowników, przyjaznych warunkach pracy i płacy, dbałości o dobrą atmosferę oraz przestrzeganiu zasad etyki, sprawiła, że trafiła ona do grona najbardziej pożądanych miejsc pracy w Polsce.

Most Attractive Employers to ranking najbardziej atrakcyjnych pracodawców przygotowywany przez międzynarodową firmę doradczą Universum. Przeprowadza ona badania w 55 krajach świata, które pozwalają studentom i pracodawcom poznać wzajemne potrzeby i oczekiwania. W tegorocznej, polskiej edycji badania wzięło udział 23 584 studentów oraz 8774 profesjonalistów, czyli osób z doświadczeniem zawodowym, które posiadają przynajmniej tytuł licencjata lub inżyniera.

Podstawą świadomie budowanej kultury organizacyjnej w Grupie Paradyż są wspólne wartości widoczne nie tylko w sposobie działania, ale przede wszystkim w sposobie myślenia. Ponad 25-letnie doświadczenie pozwala nam z sukcesem realizować szereg projektów, których zadaniem jest angażowanie wszystkich pracowników w procesy zarządzania, również w zakresie narzędzi Lean Manufacturing takich jak KAZIEN, SMED, TPM czy 5S. Naszym celem jest zapewnienie najlepszych warunków zatrudnienia i rozwoju pracowników, zaczynając od programu „Dobry Start” – wspierającego adaptację zawodową nowo zatrudnionych osób – mówi Iwona Skołd, Dyrektor Personalny w Grupie Paradyż.  Wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do kształcenia organizowanego w formie: szkoły średniej, studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich oraz kursów zawodowych.

Poza wszechstronnym rozwojem, firma zapewnia pracownikom m.in. szeroki pakiet świadczeń socjalnych, bezpłatne przewozy do pracy oraz bogatą ofertę programów kulturalno-rozrywkowych.

Jako laureat prestiżowych konkursów i rankingów, Ceramika Paradyż była już wielokrotnie honorowana za wzorowo prowadzoną politykę personalną oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2012 roku otrzymała nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. W latach 2009 i 2011 została dwukrotnie nagrodzona w konkursie „Inwestor w Kapitał Ludzki” organizowanym przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.


Iwona Skołd – Dyrektor Personalny w Grupie Paradyż

Ceramika Paradyż
więcej informacji (PRESS BOX