ASTOR, dostawca nowoczesnych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, od ponad 30 lat działająca na polskim rynku, prezentuje autorską metodę pomiaru rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych w dobie Przemysłu 4.0.

W wyłaniającej się ekonomii 4.0 podstawą sukcesu jest nie tylko kapitał finansowy, ale także kapitał technologiczny, intelektualny i społeczny. Punktem wyjścia do stworzenia skutecznej strategii budowania kapitału w każdym obszarze jest jego pomiar.

Jaka jest relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na siłę roboczą w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa? Tę wiedzę daje Indeks Technologiczny ASTOR.

LEGENDA
*Amortyzacja godziwa
Do amortyzacji wlicza się linie produkcyjne i maszyny (z wyłączeniem gruntów i hal).
Jeżeli urządzenie jest wyłączone z produkcji, nie należy go wliczać.
Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w strefie ekonomicznej, amortyzację należy unormować.
 ζ (dzeta) to współczynnik zmianowy i wynosi:
1
2 dla 3 zmian, 5 dni w tygodniu: 1
3 dla 2 zmian, 5 dni w tygodniu: 0.66
4 dla 1 zmiany, 5 dni w tygodniu: 0.33
5 dla ciągłej pracy 7 dni w tygodniu: 1.4


Źródło: ASTOR 2019

ITA jest liczbą od 0 do 1000, na której zero oznacza wytwarzanie w pełni manualne, a 1000 w pełni zautomatyzowane. Jest to autorski wskaźnik w fazie testowania. Półtoraroczne testy prowadzone wśród klientów firmy ASTOR pozwoliły na oszacowanie poziomu tego wskaźnika dla przeciętnych i wiodących firm w Polsce oraz wśród czołowych globalnych przedsiębiorstw.

„Zauważam, że firmy, które mają wskaźnik ITA na relatywnie dobrym poziomie – 20 i więcej – są bardziej otwarte na tę ideę. W firmach z ITA poniżej 10, myślenie o kapitale technologicznym może powodować frustrację. Przejście z niskiego poziomu na poziom wyżej jest ogromnym wysiłkiem finansowym, a mało efektywna produkcja nie może wypracować odpowiedniego zysku. Można jednak na to popatrzeć z drugiej strony: te firmy mają ogromny potencjał, który technologia może uwolnić. Każde przedsiębiorstwo powinno podjąć próbę określenia, czy produkcja ma się opierać na taniej sile roboczej bez dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy, czy wykształconej kadrze wyposażonej w najnowsze, zaawansowane narzędzia. Pierwsza strategia jest krótkowzroczna szczególnie na rynku dużej konkurencji o zaangażowanego i wykształconego pracownika” – komentuje Stefan Życzkowski, Prezes ASTOR, współautor Indeksu Technologicznego ASTOR.

  • Jak wypadają polskie firmy na tle światowych koncernów?
  • Jakie są implikacje dla firm zdecydowanych na podnoszenie efektywności produkcji i dążących do wypracowania wyższego zysku?
  • Czy drogą do podniesienia wskaźnika ITA jest obniżanie pensji pracowników?

Te i inne pytania i odpowiedzi znajdziesz w najnowszej publikacji Whitepaper ASTOR 2019: „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej?”.

Więcej informacji i whitepaper do pobrania już wkrótce na www.astor.com.pl/industry4
———————————————–
ASTOR od 2019 roku jest Organizacją Wspierającą (Supporting Organization) projekt ADMA i jest uprawniony do prowadzenia doradztwa w procesie transformacji przedsiębiorstw do Fabryk Przyszłości.
ADMA (ADvanced MAnufacturing) to projekt stworzony przez Komisję Europejską mający na celu wspieranie przedsiębiorstw w implementacji nowych technologii oraz strategii innowacji, które mają prowadzić do otrzymania statusu Factory of the Future.

ASTOR
press box