Grzyby i inne drobnoustroje rozwijające się w środowisku obiektów gospodarskich mają ogromną siłę rażenia. Tym większą, im bardziej sprzyjające są dla nich warunki klimatyczne. W jaki sposób stworzyć właściwy mikroklimat korzystny dla rozwoju zwierząt i roślin?

W zamkniętym obiekcie gospodarskim panujące warunki są sumą czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Mikroklimat obiektów inwentarskich charakteryzuje się podwyższoną wilgotnością, temperaturą oraz emisją gazów. Czynniki te mogą wywołać z kolei szereg niekorzystnych zjawisk. Zawilgocenie dachu oraz ścian powodujące przemarzanie konstrukcji i wywołujące rozwój szkodliwych mikroorganizmów, ale także przeciągi i różnice temperatur przyczyniają się nie tylko do częstych chorób zwierząt, obniżenia wydajności czy szkód w uprawie, ale również strat finansowych z tytułu ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. To w jakim stopniu temperatura, wilgoć, mikroorganizmy czy pył i kurz, tzw. szok temperaturowy  oddziałują na zwierzęta lub rośliny, zależy w dużej mierze od cech charakterystycznych budynku.

Dlaczego mikroklimat jest ważny?
Odpowiednie rozmieszczenie drzwi i okien, grubość ścian, właściwa izolacja i sposób usuwania nieczystości – wszystkie te elementy mają wpływ na budowę dobrostanu w pomieszczeniach, gdzie rozwija się hodowla. Innymi słowy, właściwy projekt budynku lub jego modernizacji jest formą profilaktyki zdrowotnej zwierząt. W ogólnym bilansie znacznie tańsze są działania prewencyjne niż likwidujące skutki nieprawidłowości. Zapewniając zwierzętom i roślinom odpowiednią temperaturę oraz wentylację, nie tylko chronimy je przed infekcjami i czynnikami stresogennymi, w rodzaju szoku termicznego, ale także dbamy o lepszą jakość przechowywanej w poidłach paszy i wody.

Profilaktyka na poziomie projektu
– Każdy rodzaj hodowli lub uprawy wymaga innych warunków klimatycznych dla prawidłowego rozwoju, wydajności z hodowli i ogólnie pojętego dobrostanu, a co za tym idzie innych rozwiązań technicznych na poziomie projektu budynku. Poza kwestiami projektowymi, istotnym elementem jest także rodzaj  i jakość wykorzystanych materiałów. ISOVER oprócz nowej gamy produktów oferuje również profesjonalne doradztwo w zakresie odpowiedniej izolacji budynków inwentarskich i hodowlanych. Nasi specjaliści w Biurze Doradztwa Technicznego ISOVER służą pomocą techniczną zarówno dla inwestorów – rolników, wykonawców czy architektów – mówi Janusz Łyczko, Menadżer Rozwoju Rynku ISOVER. W przypadku termomodernizacji, która jest jednym z kluczowych punktów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, warto wybrać produkty zaprojektowane z myślą o specyfice mikroklimatu budynków gospodarskich, jak np. gama produktów przeznaczona do izolacji budynków inwentarskich w branży rolniczej – ISOVER Agro.

Wełna mineralna dla zdrowego (mikro)klimatu
ISOVER Agro to rozwiązanie w zakresie izolacji cieplno-akustycznej. Gama dostępna jest w dwóch wariantach współczynnika przewodzenia ciepła: λD = 0,039 W/mK i λD = 0,036 W/mK. O bezpieczeństwie i niepalności materiału izolacyjnego świadczy najlepsza klasa reakcji na ogień A1. Odporne na rozwój grzybów, gryzoni i insektów produkty z linii Agro posiadają godło „Produkt z Atestem” Państwowego Zakładu Higieny oraz Atest higieniczny PZH. Co istotne, izolacja, która pozwala na  obniżenie negatywnego wpływu na środowisko została uwzględniona na liście materiałów punktowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Produkty ze specjalnej linii dostępne są również w niestandardowych wymiarach.

Isover