Mimo umiarkowanie korzystnych warunków makroekonomicznych rok 2014 upłynął Grupie FERRO pod znakiem wzrostów. W porównaniu do roku 2013 zysk netto wzrósł o 10,1% z 21,8 mln do 24 mln, EBITDA powiększyła się o 10% z 35 mln do 38,5 mln, a przychody ze sprzedaży o 0,2% z 270,2 mln do 270,7 mln. Poprawie uległy także pozostałe wskaźniki finansowe: rentowność, marża EBIDTA i EPS.

Jesteśmy zadowoleni z wyników, poprawy marży i rosnących zysków,  które są konsekwencją procesów optymalizacji wewnątrzgrupowej, otwarcia na nowe rynki zbytu i dostosowania oferty produktowej do wymagań rynku i nowych klientów. Warto dodać, iż udało nam się osiągnąć bardzo dobre wyniki finansowe pomimo znaczących wahań kursu dolara amerykańskiego. W 2014 roku Grupa wypracowała wysokie zyski: operacyjny – ze wzrostem o blisko 10,7% r/r oraz zysk netto – wzrost o 10.1% r/r. Niższą sprzedaż na rynku krajowym rekompensuje nam spektakularny wynik sprzedaży na rynku rumuńskim charakteryzujący się wzrostem aż o 39,0 % r/r – mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu.

W 2014 roku Grupa FERRO konsekwentnie realizowała długoletnią strategię umacniania pozycji na rynkach państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ważnym krokiem w rozwoju było między innymi otwarcie spółki dystrybucyjnej na Węgrzech – NOVASERVIS FERRO Hungary Kft. Potwierdzeniem mocnej pozycji Grupy FERRO w tym obszarze są aktualne dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym, które kształtują się następująco: rynek polski  46%, rynek czeski 28%, rumuński 10% i słowacki 8% sprzedaży. Godnym podkreślenia jest dynamiczny rozwój sprzedaży Grupy w Rumunii, która po drugim kwartale wyprzedziła wartościowo sprzedaż  na rynku słowackim, stając się trzecim, co do wielkości rynkiem Grupy. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach nadal mają baterie i akcesoria łazienkowe (54%) oraz zawory (36%).

Miniony rok przyniósł Grupie wiele nagród i wyróżnień przyznanych za jakość i innowacje. Szczególnym powodem do dumy jest pierwszy w Europie Certyfikatu EU Ecolabel dla baterii oszczędzających wodę VerdeLine marki Ferro. Kontynuując strategię rozwoju produktów wprowadziliśmy między innymi: armaturę dla obiektów użyteczności publicznej, nowe modele baterii i natrysków, zaworów kulowych i termostatycznych, a także system PEX mający szerokie zastosowanie w budownictwie: od  instalacji wody pitnej, ogrzewania centralnego i podłogowego, po instalacje na gorącą i zimną wodę, a także sprężone powietrze.  Poszerzyliśmy również portfolio o nowy asortyment – zlewozmywaki granitowe.Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o.,  NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL, NOVASERVIS FERRO SK s.r.o, NOVASERVIS FERRO Hungary Kft.   
FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 22 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.
Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: FERRO, Weberman, Metalia, Titania i Novatorre, a także pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanego włoskiego producenta armatury przepływowej, spółki La Torre.
NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.
Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis, w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)