W związku z upływem kadencji Zarządu Spółek Grupy Paradyż, w dniu 29 czerwca br., Walne Zgromadzenie Wspólników Spółek Grupy Paradyż podjęło uchwałę o powołaniu nowego Zarządu, którego Prezesem został Pan Arkadiusz Tecław. Kadencja Zarządu w Grupie Paradyż trwa 12 miesięcy.

Dnia 29 czerwca 2015 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Walne Zgromadzenie Wspólników Spółek Grupy Paradyż powołało nowy zarząd w składzie: Arkadiusz Tecław – Prezes Zarządu, Paweł Łuczka – Wiceprezes ds. Finansów, Patryk Tomczyk – Wiceprezes ds. Produkcji oraz Emil Margasiński – Wiceprezes ds. Handlu. Współwłaściciele, Pan Stanisław Tępiński i Pan Piotr Wysocki, niezmiennie obejmują stanowiska członków Zarządu.

Nowy Prezes Zarządu, 45-letni Arkadiusz Tecław, jest absolwentem studiów inżynierskich na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej i wcześniej nie pracował w strukturach Grupy Paradyż. Dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Zelmer Ukraine LTD i Zelmer Russia, gdzie zajmował się między innymi budowaniem biznesu na rynkach wschodnich. Pan Arkadiusz Tecław specjalizuje się w analizie ryzyk rynkowych, ekspansji eksportowej oraz budowaniem marki na nowych rynkach.

Podczas Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Grupy Paradyż został poszerzony skład Rady Nadzorczej, w której znajdują się obecnie: Anna Tępińska-Marcinek (Współwłaściciel), Adam Tępiński (Współwłaściciel), Rafał Wysocki (Współwłaściciel) oraz Paweł Gricuk.

Pan Paweł Gricuk, nowy członek Rady Nadzorczej, jest założycielem i właścicielem PG Energy, prywatnej firmy inwestującej w ropę i gaz, którą utworzył w 2010 roku. W latach 2006-2010 był prezesem Zarządu Petrolinvest S.A., pierwszej spółki poszukiwawczo-wydobywczej notowanej na GPW w Warszawie. W latach 1993-2005 pracował w banku J.P. Morgan w Londynie, zajmując zarządcze stanowiska. Ukończył Wydział Ekonomii i Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Pekiński Uniwersytet Studiów Zagranicznych w Chinach.


Arkadiusz Tecław, Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż

Ceramika Paradyż
więcej informacji (PRESS BOX