W związku z aprobatą odpowiednich organów antymonopolowych, w dniu 3 lutego 2015 r. spółka Geberit Aktiengesellschaft ogłosiła rozpoczęcie procesu zakupu ponad 99% akcji Sanitec Corporation, właściciela m.in. znanych w Polsce marek KOŁO, KERAMAG i KERAMAG DESIGN. 

Oto najważniejsze z dotychczasowych etapów integracji  Sanitec i Geberit:
•    14 października 2014 r. Geberit skierowała publiczną ofertę do akcjonariuszy Sanitec, dotyczącą zakupu wszystkich udziałów Sanitec po cenie 97 koron szwedzkich za akcję.
•    Początkowo okres akceptacji oferty trwał od 17 listopada do 22 grudnia 2014 r. Warunkiem zakupu było między innymi nabycie przez Geberit co najmniej 90% udziałów i praw głosu
w Sanitec oraz uzyskanie niezbędnych zgód organów ochrony konkurencji.
•    Do dnia 22 grudnia ofertę Geberit przyjęli akcjonariusze posiadający łącznie 96.377.585 akcji Sanitec, co  odpowiada 96,56 % udziałów.
•    23 grudnia Geberit przedłużyła termin obowiązywania oferty do dnia
2 lutego, z uwagi na toczące się postępowania organów ochrony konkurencji.
•    30 stycznia 2015 r. Geberit oświadczyła, że uzyskała pozwolenie na nabycie udziałów Sanitec od odpowiednich organów antymonopolowych w Polsce (UOKiK), Niemczech, Austrii, Holandii i Francji.
•    Koniec terminu obowiązywania oferty upłynął o godzinie 17.00 w dniu
2 lutego 2015 r. Do tego czasu gotowość do sprzedaży udziałów zgłosili akcjonariusze Sanitec posiadający łącznie 99.080.684 akcji, co odpowiada 99, 27 % wszystkich akcji Sanitec.
•    W dniu 3 lutego Geberit oświadczyła, że wszystkie warunki oferty zostały spełnione. Odpowiednio oferta zakupu udziałów staje się bezwarunkowa. Oznacza to, że rozpoczęto proces kupna akcji Sanitec zgłoszonych do sprzedaży.

Co teraz?

Geberit szacuje, że skup akcji potrwa do 10 lutego.

Do dnia 17 lutego ofertę Geberit przyjąć będą mogli pozostali akcjonariusze Sanitec, którzy nie zdecydowali się na sprzedaż udziałów w terminie do 2 lutego. Zgodnie z przewidywaniami Geberit, zakup akcji przedstawionych w tym terminie powinien zakończyć się 20 lutego 2015 r.

Po tym okresie Geberit przewiduje rozpoczęcie procesu squeeze out – przymusowego wykupu akcji na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie.

W najbliższym okresie bezpośrednie skutki transakcji będą prawie nieodczuwalne dla klientów i kontrahentów Sanitec i Geberit: obydwie spółki będą prowadzić działalność zgodnie z dotychczasową praktyką, aż do odwołania. Ciągłość procesów biznesowych i dostarczanych usług pozostają priorytetem, a dalsze działania, od momentu finalizacji transakcji, będą opracowywane wspólnie, przez powołane do tego zespoły obu firm.

Połączenie Sanitec z Geberit to ogromny projekt biznesowy. Dzięki integracji spółek możliwe będzie wypracowanie oferty produktowej, która w jeszcze lepszym stopniu spełni potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku.

Sanitec KOŁO
Więcej informacji z firmy Sanitec KOŁO ( press box )