Do 30 czerwca 2015 roku na terenie całej Polski realizowany jest projekt ,,Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem w MŚP”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny, a grupą docelową projektu stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej.

Od kilku lat na terenie całej Unii Europejskiej są prowadzone szkolenia, które mają na celu poprawę funkcjonalności prosperowania firm z sektora produkcyjnego.
 
Przedsiębiorcy coraz częściej wprowadzają do swoich firm normy ISO. Normy te budują świadomość u kontrahentów, że firma jest godna zaufania, a produkty które oferują są trwałe i wysokiej jakości. Projekt ,,Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem w MŚP” daje możliwość przygotowania  do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych oraz zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie w oparciu o normę ISO 14001.

Grupa docelowa projektu to 80 przedsiębiorstw, które działają w sektorze produkcyjnym (sekcje PKD: B,C,D,E,F i rzeczywista działalność).

Ten sektor przemysłowy został wybrany ze względu na skutki produkcyjne, które negatywnie działają na środowisko naturalne. Z szerszej perspektywy ten sektor nie działa tylko na środowisko naturalne ale również na życie każdego mieszkańca ziemi.

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości jest liderem projektu i swoim doświadczeniem gwarantuje sprawny proces realizacji projektu, a Partner – Politechnika Poznańska – swoją wiedzą daje pewność, iż doradztwo będzie prowadzone na najwyższym poziomie. W ramach działania projektu Przedsiębiorstwo otrzyma wysokiej jakości analizę potrzeb z zakresu rozwiązań proekologicznych, indywidualne doradztwo oraz specjalistyczne szkolenia.  

Dokładny opis działań, które zostaną przeprowadzone u każdego Przedsiębiorcy, który przystąpi do projektu, znajduje się na stronie internetowej projektu www.iso14001.paip.pl .

Norma ISO 14001 jest bardzo istotna, jednak tylko 928 firm produkcyjnych ma wdrożony ten system. To zdecydowanie za mało by walczyć o ochronę środowiska naturalnego, a to środowisko by przetrwać potrzebuje Państwa pomocy. Przedsiębiorco, jeśli chcesz zarządzać swoją firmą nowocześnie, przyszłościowo, czyli na zielono – koniecznie zgłoś swój angaż. Udział w projekcie jest bezpłatny, a wiedza którą chcemy Państwu przekazać okaże się bezcenna, ponieważ może ona działać na korzyść zarówno przedsiębiorstwa, jak i każdego mieszkańca ziemi.


                                            Autor : PAIP