System BEZOKAPOWY Galeco to innowacyjny system rynnowy przeznaczony do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają tradycyjnego okapu. Wyróżnikiem tej propozycji na rynku jest systemowe rozwiązanie estetycznego chowania rynny i rury w bryle budynku, bez konieczności tradycyjnego montażu rur na zewnątrz elewacji.

System może być wykorzystywany zarówno do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych z uwzględnieniem dachów bez okapów.

Prostokątna rura zastosowana w systemie została zaprojektowana z myślą o chowaniu całego spustu w ociepleniu budynku. System BEZOKAPOWY złożony jest ze stalowej rynny o prostokątnym profilu o szerokości 125 mm i rury spustowej wykonanej z PVC-U o wymiarze 70 x 80 mm. Użycie stali zapewnia najwyższą trwałość w zakresie odporności na oddziaływanie warunków zewnętrznych. Ukrycie rur spustowych pozwoliło na zastosowanie PVC-U, ponieważ w zabudowie elewacji rury są w mniejszym stopniu narażone na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki temu zabiegowi cały system zyskuje na ekonomiczności. Do produkcji maskownicy, będącej zewnętrznym i widocznym elementem orynnowania, wykorzystuje się stal powlekaną, w pełnej gamie kolorystycznej w celu estetycznego wykończenia elewacji.

Projektowanie systemu
Ze względu na zabudowę Systemu BEZOKAPOWEGO w bruździe ściennej wewnątrz ocieplenia budynku, powinno być ono realizowane przez projektanta architekta na etapie wykonywania projektu architektonicznego danego budynku.

Podczas projektowania systemu BEZOKAPOWEGO dla danego budynku należy uwzględnić istnienie zmiennych parametrów, które są inne dla każdego budynku i wymagają każdorazowo odpowiedniego, indywidualnego doboru. Wśród danych, które trzeba uwzględnić powinno się wyszczególnić: pochylenie połaci dachu, sposób zbrojenia wieńca opaskowego, połączenie wieńca z murłatą, materiał pokrycia dachowego, wymiary elementów więźby dachowej, wysokość posadowienia murłaty oraz grubość i rodzaj izolacji połaci dachowej. Nie wolno również zapominać, że w miejscach przewężenia ściany zewnętrznej i wieńca ich konstrukcja powinna zostać wzmocniona.

Uwagi przed montażem:
Montaż Systemu BEZOKAPOWEGO odbywa się w trakcie wykonywania ocieplenia budynku, ponieważ wtedy zachodzi możliwość zabudowania elementów spustowych. Bruzda w ścianie budynku, w której będzie biegła rura spustowa, powinna mieć minimum 30 cm szerokości i głębokość zgodną z bazą Galeco Cad.

Montaż poziomu rynnowego

Czas na haki
W wyznaczonych w projekcie miejscach na montaż rur spustowych należy wykonać bruzdę i zabudować ją ociepleniem. Po odznaczeniu odpływów i miejsc montażu rur spustowych nad bruzdą w ścianie budynku, można wyznaczyć początek i koniec poziomu rynnowego oraz dokręcić skrajne haki i rozciągnąć sznurek dekarski do montażu pozostałych haków. Montaż pozostałych haków odbywa się w odległości 60 cm pomiędzy hakami oraz 15 cm przy odpływie i w miejscach połączenia rynien na zakładkę.

Skuteczne zaślepienie
Zaślepienie rynien należy zacząć od naniesienia na wewnętrzną powierzchnię zaślepki kleju uszczelniającego FIX TOTAL i założenie jej na koniec pierwszej rynny. Po przewierceniu i skręceniu wkrętem tylnej krawędzi zaślepki z tylnym wywinięciem rynny, punkt styku należy wzmocnić klejem. Tak zabezpieczoną rynnę można umieść w hakach, wpinając kolejne elementy w haki, łącząc je ze sobą na 15 cm zakładki, uszczelniając styki klejem MONTAGEFIX-MS. Alternatywą do montażu klejowego jest lutowanie.

Przecięcie pionu z poziomem: montaż odpływów
Kiedy ciąg dojdzie do miejsca przewidzianego odpływu, w pasie podrynnowym należy wyciąć prostokątny otwór w celu umieszczenia w nim mufy. Krawędzie otworu i tylne krawędzie odpływu muszą zostać wywinięte do góry. Po nałożeniu mufy uszczelkowej na króciec odpływu i umieszczeniu całości w wyciętym otworze, należy nanieść klej na wewnętrzną część odpływu. Po zamontowaniu w hakach, w tak przygotowanym odpływie rynny, powinno się dogiąć tylną krawędź odpływu na rynnę i skręcić je razem wkrętem, lub zlutować w zależności od wybranego sposobu łączenia. Po dogięciu wywinięcia otworu do mufy, miejsce przejścia mufy przez pas podrynnowy musi zostać uszczelnione klejem MONTAGEFIX-MS. Po pomyślnej instalacji odpływu należy dokończyć montaż rynien do drugiego końca poziomu rynnowego. Montaż poziomu spustowego kończy się dogięciem listków montażowych haków doczołowych.

Montaż pionu spustowego
Pierwszy dybel podczas montażu pionu spustowego należy umieścić nie niżej niż 15 cm pod odpływem. Kolejne dyble powinny być mocowane w odległości 1.8 mb między sobą. Kolejnym krokiem jest nakręcenie kostek obejm na dyble i zamontowanie pierwszej rury spustowej pod odpływem. Pierwszą obejmę na rurze należy skręcić mocno, natomiast już kolejne obejmy powinny być skręcone tak, aby umożliwiały pionowy ruch termiczny rury. Uwaga! Wokół rur spustowych należy zawsze zachować 1.5 cm odstępu do ocieplenia w celu zapewnienia wentylacji.

Łączenie i rodzaje rur spustowych
Połączenie rur wykonuje się za pomocą mufy, która w zależności od przeznaczenia występuje w wersji z uszczelką (rury pod zabudowę) lub bez uszczelki (rury na zewnątrz). Uszczelki należy sklejać z górną krawędzią mufy za pomocą kleju cyjanoakrylowego (kleje typu Super Glue). Następnie dolną część mufy wkleja się do dolnej rury za pomocą kleju agresywnego do PVC. Pióra uszczelki smaruje się środkiem poślizgowym w celu ułatwienia montażu (np. wazeliną techniczną ). Górną rurę wprowadza się do mufy, pozostawiając 2 cm luzu między krawędzią rury, a maksymalną głębokością mufy w celu zagwarantowania dylatacji termicznej, zapewniającej pionowy ruchu termiczny rury. W ten sposób łączy się rury spustowe do momentu dojścia do końca spustu.

Sprawne kanalizowanie
Później następuje montaż obejmy kolana kanalizacyjnego 110 mm. Na końcu ostatniej rury odbywa się montaż mufy i redukcji Ø 80/110. Dalszą część instalacji wykonuje się kształtkami do kanalizacji podziemnej Ø 110 mm. System BEZOKAPOWY zostaje zakończony doprowadzeniem rury kanalizacyjnej Ø 110 mm do studzienki 30 x 30 cm .

Zabezpiecz grunt
Grunt poniżej ostatniej rury spustowej należy zagęścić. Pod przejściem rury spustowej w kanalizację podziemną powinno się wykonać fundament z chudego betonu o minimalnej grubości 20 cm i szerokości minimum 40 x 40 cm, na którym zostanie posadowione kolano kanalizacyjne 110 mm. W celu zwiększenia stabilizacji, kolano kanalizacyjne należy zamontować w obejmie.

Maskujemy system
W Systemie BEZOKAPOWYM występuje maskownica, która jest elementem długim systemu służącym do zakrycia ciągu rynnowego poprzez zatrzaśnięcie w zamkach haków doczołowych. Rozwiązanie to pozwala naturalnie wkomponować rynny w elewację budynku, niezależnie czy jest ona wykończona tynkiem, cegłą czy płytkami elewacyjnymi.

Po zakończeniu prac na elewacji, należy nałożyć i zatrzasnąć maskownice w zamkach haków na całej długości ciągu rynnowego.  Na obu końcach każdej maskownicy, w odległości do 10 cm od jej końców, powinno się przewiercić i skręcić wkrętem maskownicę z rynną.

Podczas montażu należy pamiętać, że czoło maskownicy musi zachowywać ciągłość na całej swojej powierzchni. Dopuszcza się delikatne ugięcia maskownicy od pionu, które wynikają z naturalnej właściwości materiału, z którego są wykonane są maskownice oraz sprężynowo-zatrzaskowego systemu montażu maskownica-hak. Maskownice można montować na styk lub na zakładkę.

Uwagi końcowe
W celu uniknięcia uszkodzenia systemu przez zalegający śnieg i lód zaleca się stosowanie płotków przeciwśniegowych oraz systemu kabli grzewczych.