W ofercie Aluronu pojawiła się nowa propozycja – balustrada całoszklana AS VGB, która stanowi nieodzowny element współczesnego budownictwa rezydencjalnego oraz komercyjnego. Zabezpiecza użytkowników oraz zwiększa walory estetyczne całego projektu. Co więcej, premierowy system spółki posiada najszerszy na rynku zakres zastosowań w porównaniu do konkurencyjnych produktów, które w większości służą wyłącznie do zabezpieczania wysokich okien otwieranych, określanych mianem portfenetr czy balkon francuski. 

Kompleksowa Krajowa Ocena Techniczna

Aluron jako jedyny producent systemów aluminiowych, posiada w swoim portfolio produkty dla każdego segmentu rynku stolarki otworowej. Z tego powodu stworzył rozwiązanie pozwalające na wykonywanie balustrad mocowanych do:

  • okien typu portfenetr z aluminium, PVC oraz drewnianych,
  • stolarki drewnianej i z PVC wyposażonej w autorskie aluminiowe nakładki,
  • fasad słupowo-ryglowych, w tym fasady fotowoltaicznej AF 50KW Quantum,
  • podkonstrukcji stalowych.

Tak szeroki zakres możliwości konstrukcyjnych systemu AS VGB wynika więc wprost z filozofii działalności Aluronu jako aluminiowego multisystemodawcy. Co więcej, wszystkie powyższe zastosowania i sposoby montażu zostały potwierdzone najszerszą obecnie na rynku Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Dokument ten jest niezbędny do legalnego wprowadzenia tego typu wyrobów na rynek budowlany.

Możliwości konstrukcyjne systemu

Maksymalne wymiary balustrady wynoszą 2600 mm szerokości i 1300 mm wysokości, dzięki czemu nadają się do montowania zarówno na oknach jedno, jaki i dwuskrzydłowych. Ich wypełnienia wykonywane są z przeziernego szkła hartowanego z folią zabezpieczającą VSG w grubościach od 10,8 mm (55.2) do 20,8 mm (1010.2). Co więcej, system AS VGB przewiduje możliwość wyposażenia balustrady w aktywne oszklenia fotowoltaiczne, generujące energię elektryczną z promieniowania słonecznego.  

Nowe rozwiązanie Aluronu w zależności od wymogów projektu i oczekiwań inwestorów można zróżnicować pod kątem wzornictwa i sposobu montażu. Dostępne są następujące warianty balustrady zewnętrznej wyposażonej w:

  • oszklenie mocowane na krawędziach pionowych z/bez słupka,
  • profil dolny,
  • profil dolny oraz słupek.

Wyjątkową estetykę konstrukcji zapewniają ukryte wkręty montażowe, odwodnienia oraz łączniki. W ramach systemu znajdują się również rozwiązania dedykowane na rynki eksportowe, w tym rynek niemiecki, w którym wartość zachodzenia wypełnienia (szyby) balustrady na profil wynosi 18,5 mm.

AS VGB – rozwiązanie problemu delaminacji

Istotnym problemem, z którym borykają się końcowi użytkownicy całoszklanych balustrad, jest tzw. delaminacja. Proces ten polega na niekontrolowanym częściowym rozklejaniu się tafli szklanych składających się na wypełnienie konstrukcji. Przekłada się to na osłabienie funkcji ochronnej balustrady oraz przede wszystkim na pogorszenie jej walorów estetycznych. Przyczyną tego zjawiska jest niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych, a przede wszystkim penetracja wody opadowej oraz wysokie temperatury.

Aluron wyeliminował ten problem w 100%. Wyposażył bowiem swoją balustradę w niezwykle estetyczny pochwyt nakładany na górną krawędź szyby. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach: aluminiowym lub ze stali nierdzewnej (INOX). Stosowanie pochwytu zwiększa też komfort użytkowania balustrady.

Podsystem Gemini VGB

Wariantem nowego rozwiązania Aluronu jest podsystem Gemini VGB, który służy do tworzenia balustrad dla konstrukcji nakładkowych montowanych na stolarce drewnianej. W tej wyrafinowanej konstrukcji, w której szyba balustrady jest zintegrowana z ramą okienną systemu Gemini, wszystkie elementy mocujące szybę maskuje profil ramy. Dodatkowo, krawędź dolna i górna szyby podobnie jak w przypadku AS VGB zabezpiecza filigranowy profil aluminiowy lub ze stali nierdzewnej. W ramach systemu możliwe jest stosowanie szyb o grubości od 10.76 do 20.76. Balustrada całoszklana VGB jest kompatybilna z większością systemów nakładkowych Gemini. Dzięki przemyślanej konstrukcji może być montowana w warunkach budowy.

ALURON
press box