W związku rozprzestrzeniającą się epidemią Covid-19, Związek Polskie Okna i Drzwi wystosował petycje do  premiera Mateusza Morawieckiego zawierającą postulaty branży, mające na celu minimalizacje skutków kryzysu gospodarczego.

Przedsiębiorcy już dzisiaj borykają się z problemami związanymi z zachowaniem ciągłości dostaw, co niewątpliwie odbije się na polskiej gospodarce. Sytuację ekonomiczną może pogorszyć zatrzymanie produkcji na skutek kwarantanny pracowników. Ewentualne przestoje i kłopoty z płynnością firm mogą prowadzić do zmniejszonych wynagrodzeń lub opóźnień w wypłatach, czyli niższych dochodów. Wstrzymanie produkcji oznacza również zatrzymanie dostaw polskich komponentów, co oznacza ogromne straty dla polskich eksporterów.

Wielu polskich przedsiębiorców aktywnie angażuje się w walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem, jednak dla zwalczania jego skutków, z którymi dopiero przyjdzie się nam mierzyć, niezbędne są kroki, zapewniające przedsiębiorstwom sprawne funkcjonowanie. Dotychczasowe propozycje rządu, w ramach  pakietu osłonowego są niewystarczające i nie uratują gospodarki. W proponowanych rozwiązaniach nie zostały uwzględnione postulaty zgłaszane przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Brakuje wielu ważnych rozwiązań, które realnie pomogłoby przetrwać skutki epidemii koronawirusa i utrzymać stabilizację finansową firm. Dlatego, jako przedstawiciele branży budowlanej chcemy dołączyć do dyskusji swój głos.

Zwracamy się do przedstawicieli branży budowlanej o poparcie petycji w sprawie ratowania polskich przedsiębiorstw i miejsc pracy. Prosimy o wskazanie najbardziej newralgicznych kwestii, które pozwolą nam wspólnie wypracować odpowiednie środki, w celu zminimalizowania skutków kryzysu gospodarczego – mówi Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający w Związku Polskie Okna i Drzwi.

W ankiecie można wziąć udział do 27 marca 2020.

DOŁĄCZ DO PETYCJI: https://forms.gle/fiMvi9hmodNiyf4E7

Postulaty Związku Polskie Okna i Drzwi

 •  Ulga podatkowa dla firm, które nie zaprzestaną produkcji
 •  Przesuniecie terminu rozliczenia podatku CIT
 •  Odroczenie obciążeń budżetowych typu: podatek dochodowy PIT i CIT, podatek VAT, podatek od nieruchomości
 •  Ulgi z tytułu składek ZUS dla wszystkich firm bez względu na wielkość, w uproszczonej procedurze i poza limitem de minimis
 •  Odłożenie rat kredytów dla wszystkich przedsiębiorstw bez względu na wielkość,
 •  Udzielenia przez Państwo gwarancji dla firm pod nowe kredyty bankowe, głównie obrotowe, które będą potrzebne na utrzymanie czy też odzyskanie płynności finansowej również dla dużych firm
 •  Udzielenia gwarancji na limity dla firm ubezpieczających należności
 •  Wprowadzenie ulgi remontowo – budowlanej w podatku dochodowym, dla pobudzenia branży po epidemii
 •  Wprowadzenie zastosowania skróconego czasu pracy oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników z tytułu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, w okresie zmniejszenia sprzedaży lub całkowitego przestoju.
 •  Dopłaty do średniej stawki pracownika liczonej z ostatniego kwartału ( nie do minimalnej jak proponuje rząd)
 •  Zwiększenie limitu regulujące zwolnienia grupowe
 •  Możliwość  redukcji etatu do połowy wymiaru godzin
 •  Wsparcie dla firm w kwestii zabezpieczenia środków higieny

Związek Polskie Okna i Drzwi