Przemysław Powalacz zostanie nowym prezesem połączonej organizacji sprzedaży składającej się z firm Geberit oraz Koło w Polsce.

Dnia 3 lutego 2015 r. firma Geberit ogłasza, że spełnia wszystkie warunki niezbędne do przejęcia grupy Sanitec. Ze względu na oczekiwaną fuzję firma Geberit ma zaszczyt przedstawić Pana Przemysława Powalacza jako nowego prezesa połączonej organizacji sprzedaży składającej się z firm Geberit oraz Koło w Polsce. Przemysław Powalacz rozpocznie swą pracę w dniu 7 kwietnia. Do tego momentu obie firmy będą zarządzane przez dotychczasowe kadry kierownicze.

Firma Geberit pragnie podziękować Panu Andrzejowi Dobrutowi za jego godne podziwu zaangażowanie dla Geberit w ubiegłych latach oraz niezmiernie cieszy się, że wniesie on swe bogate doświadczenie w proces integracji obu przedsiębiorstw.

Nowa kadra kierownicza połączonej organizacji sprzedaży zostanie powołana do dnia 7 kwietnia i z tym dniem rozpocznie pełnienie swoich obowiązków. Na poziomie bieżącej działalności nie przewiduje się żadnych zmian, tzn. oddzielne jednostki prowadzące sprzedaż będą do odwołania w pełni wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki. O wszelkich zmianach obowiązków ze strony firm Geberit oraz Koło poszczególni partnerzy biznesowi zostaną niezwłocznie poinformowani bezpośrednio. Zachowywanie ciągłości stosunków handlowych oraz dostępność produktów i usług serwisowych są dla nas najwyższym priorytetem na drodze kolejnych kroków w kierunku integracji.Działająca globalnie grupa Geberit jest wiodącym na rynku europejskim producentem produktów sanitarnych. Jako zintegrowany koncern firma Geberit cieszy się bardzo silną pozycją na rynkach większości państw europejskich, dzięki czemu może oferować wyjątkowe wartości dodane zarówno w zakresie techniki sanitarnej, jak również ceramiki łazienkowej. Możliwości produkcyjne zapewnia 35 zakładów, z czego 6 zlokalizowanych za oceanem. Główna siedziba firmy mieści się w miasteczku Rapperswil-Jona w Szwajcarii. Firma Geberit zatrudniająca więcej niż 12 000 pracowników w ponad 40 krajach osiąga obrót finansowy wynoszący 2,9 miliardów CHF. Akcje firmy Geberit są notowane na Szwajcarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od roku 2012 firma Geberit wchodzi w skład indeksu giełdowego spółek notowanych na Szwajcarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Sanitec KOŁO
Więcej informacji z firmy Sanitec KOŁO ( press box )