W obliczu zaistniałej sytuacji związanej z atakiem wojsk rosyjskich na Ukrainę Zarząd Grupy Aliplast podjął działania zmierzające do przekazania wsparcia finansowego i rzeczowego na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jednoczymy się w tym trudnym czasie ze wszystkimi obywatelami Ukrainy: naszymi pracownikami i ich rodzinami, z pracownikami naszych Klientów i dostawców.

Solidarni z Ukrainą to nie tylko hasło- to konkretne działania i pełne zaangażowanie pracowników Grupy Aliplast, aby wyrazić wsparcie dla mieszkańców Ukrainy.
Zbiórka darów i przekazanie ich potrzebującym, wolontariat naszych pracowników, zakup wyposażania 60 miejsc noclegowych dla uchodźców w Lublinie, wsparcie rodzin naszych pracowników opiekujących się potrzebującymi z Ukrainy.

Deklarujemy kontynuowanie działań mających na celu wsparcie humanitarne dla obywateli Ukrainy. Mamy głębokie przekonanie, że rzeczywista pomoc jest tym, co daje nadzieję na lepsze jutro dla nasz wszystkich.

Aliplast
press box