Podejście procesowe, projektowe oraz myślenie systemowe to najważniejszy trend w zakresie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem oraz jego zasobami. Zwiększa efektywność firm oraz ich elastyczności w czasach szeroko pojętej integracji systemów oraz ludzi. XXI wiek to czas automatyzacji, robotyzacji oraz stosowania nowoczesnych technologii wszędzie tam, gdzie jest możliwe połączenie świata ludzi i maszyn. Jednym z czynników sukcesu są dobrze zaprojektowane procesy, w tym również proces zakupu, który ma strategiczny wpływ na przedsiębiorstwo w ujęciu zwiększania jego rentowności oraz konkurencyjności na dynamicznie rozwijającym się rynku.

Elastyczna funkcja zakupowa w organizacji, która posiada zdolność szybkiego dostosowywania się do oczekiwań klienta oraz ich zaspokajania stanowi ważny w dzisiejszych czasach czynnik sukcesu organizacji. Z tego powodu Zarząd Grupy Yawal podjął decyzję o cyfryzacji procesu zakupowego w obu spółkach wchodzących w jej skład: Yawal S.A. i Final S.A. Realizację zadania powierzono firmie Open Nexus Sp. z o.o., która przeprowadziła tę cyfrową transformację za pośrednictwem swojego autorskiego narzędzia o nazwie platformazakupowa.pl.

Wybrane przez Grupę Yawal rozwiązanie umożliwia kompleksową integrację działań zakupowych w różnych obszarach organizacji. Dzięki zastosowaniu platformy zakupowej zarówno Yawal, jak i Final osiągną takie korzyści jak:

  • skrócenie czasu poświęcanego na realizację każdego pojedynczego procesu zakupowego dzięki jego automatyzacji,
  • standaryzacja poprzez zarządzanie procesem zakupowym za pomocą jednego narzędzia
  • transparentność – zwiększenie przejrzystości we wszystkich obszarach dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym.
  • dostęp do sieci renomowanych dostawców umożliwiający odnajdywanie, komunikację oraz współpracę z partnerami handlowymi w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Platforma dostępna jest dla wszystkich dostawców zainteresowanych współpracą z obiema spółkami Grupy Yawal z poziomu strony internetowej, odpowiednio: www.yawal.com i www.final.pl .  

„Zapraszam naszych dotychczasowych i przyszłych dostawców do korzystania z platformy zakupowej polecanej przez Grupę Yawal. Wdrożenie tego nowoczesnego narzędzia pozwoli nam na zmniejszenie zakupów realizowanych adhoc i  usprawnienie procesu zakupu. Zakupy staną się przemyślane i uporządkowane. Jednocześnie korzystanie z platformy ułatwi nam podejmowanie decyzji związanych z planowaniem wydatków, ich kontrolą oraz generowaniem oszczędności dla spółek Yawal S.A. i Final S.A.” – powiedziała Elżbieta Tomczyk, Kierownik Zakupów w Yawal S.A. 

Yawal
press box