Wywiad z Janem Hejmo Inżynierem ds. Kontroli Procesów Produkcyjnych w CREATON Polska

Budowa zakładu produkcji dachówek ceramicznych w wielkopolskim Widziszewie była dla całej europejskiej grupy CREATON niezwykle ważnym przedsięwzięciem. Uruchomiona fabryka stała się jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie, podnosząc prestiż ponad 130-letniej marki CREATON. Na temat stosowanych w niej wyjątkowych rozwiązań oraz samego procesu produkcji dachówek rozmawiamy ze specjalistą – inżynierem ds. Kontroli Procesów Produkcyjnych firmy CREATON Polska, panem Janem Hejmo.

Po czym można poznać dobrą dachówkę? Co ją cechuje?

Dobrą dachówkę rozpoznamy nie tylko po atrakcyjnym wyglądzie. Kluczowe znaczenie ma precyzja pod kątem technicznym – zachowanie linii oraz płaskiej powierzchni. Kolejną niezmiernie ważną kwestią jest trwałość produktu. Solidna dachówka musi być pozbawiona ukrytych pęknięć czy rys. Wysoka jakość przekłada się również na estetykę. Dobre dachówki nigdy nie będą posiadać zadziorów na krawędziach ani wtrąceń na powierzchni.

A jak duże znaczenie dla jakości gotowego produktu mają użyte surowce?

Surowce użyte do produkcji dachówek ceramicznych mają fundamentalne znaczenie. To od nich w dużej mierze zależy jakie właściwości będzie mieć końcowy produkt.  Dachówki ceramiczne muszą nie tylko pięknie wyglądać na dachu, ale także być odporne na działanie zróżnicowanych czynników zewnętrznych – ulewnych deszczy, mrozu, promieniowania UV czy kwaśnego środowiska. Zakład CREATON w Widziszewie posiada dostęp do bogatych i szlachetnych złóż, spełniających najwyższe wymagania. Są to starsze utwory geologiczne pozbawione szkodliwych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na proces produkcji, środowisko, a przede wszystkim jakość gotowego wyrobu.

Surowce to jednak dopiero początek. Kluczowe są również stosowane podczas produkcji technologie i rozwiązania. Jak one wpływają na finalny produkt?

Produkcja dachówki składa się z wielu etapów – począwszy od wydobycia surowca, przez jego przetworzenie i przygotowanie mas produkcyjnych, po formowanie, suszenie oraz wypał. Każdy z nich wymaga ścisłej kontroli, a także utrzymywania odpowiednich parametrów – tak aby cały proces był w pełni powtarzalny.
W fabryce w Widziszewie na każdym etapie bardzo duży nacisk kładziony jest na ustalone w zakładzie kryteria jakościowe. Gotowy produkt podlega każdorazowo badaniom pod kątem spełniania norm, jak i ustalonych wewnętrznych specyfikacji. Końcowa kontrola obejmuje 100% wyrobów.
Zakład prowadzi także szkolenia podnoszące kwalifikacje dla wszystkich pracowników, co również wpływa na jakość powstających tu dachówek.

Zakład w Widziszewie stawia na rozwój nie tylko pod kątem doszkalania pracowników…

Widziszewo jest jednym z najnowocześniejszych na kontynencie zakładów produkujących dachówki ceramiczne. Wykorzystywane są w nim różne innowacyjne rozwiązania – między innymi linia produkcyjna o bardzo wysokim stopniu automatyzacji. Wypał oraz suszenie dachówek w pozycji leżącej zapewniają im doskonałą jakość. Zakład nieustannie się rozwija – w tym momencie wdrażany jest wyspecjalizowany system służący do kontroli końcowego wyrobu. Urządzenia te są w stanie z bardzo dużą czułością i precyzją wykrywać każdą niezgodność lub wadę.

Zakład w Widziszewie bez wątpienia wyróżniają nowoczesne rozwiązania. Co jeszcze czyni tę fabrykę wyjątkową na tle innych?

Zakład produkcyjny w Widziszewie jest przygotowany do produkcji o rocznej wydajności 30 MLN sztuk dachówki podstawowej i równoważnej ilości akcesoriów ceramicznych. Wymaga to optymalnego dostosowania wszystkich maszyn oraz urządzeń. W fabryce wykorzystywanych jest więc kilka nietypowych urządzeń, jak na przykład suszarnia tunelowa rolkowa czy największy piec tunelowy w naszej części Europy. Liczy on aż 212 metrów! Bardzo duży stopień robotyzacji linii produkcyjnej przekłada się natomiast na dużą powtarzalność całego procesu.

Jednak żaden, nawet najbardziej nowoczesny i wyspecjalizowany zakład nie może obejść się bez załogi. Sukces Widziszewa to więc także efekt pracy doświadczonych operatorów i ich zaangażowania.

Produkcja dachówek to jednak nie tylko nowoczesne technologie, ale i długa, wielowiekowa historia. Czy więc tradycje rzemieślnicze przekładają się na współcześnie stosowane rozwiązania?

Produkty CREATON na różnych płaszczyznach odwołują się zarówno do najlepszych tradycji rzemieślniczych, jak i liczącej ponad sto lat historii firmy. Wiele dachówek z oferty posiada design inspirowany zabytkową architekturą. Dodatkowo, zakłady z całej Europy należące do grupy CREATON stale wymieniają się doświadczeniami, optymalizując wszystkie procesy.

Jakiego rodzaju dachówki powstają w fabryce w Widziszewie?

W zakładzie produkowane są dachówki zakładkowe o różnym kształcie, dostępne w siedmiu kolorach. Tu powstaje popularna holenderka TITANIA, a także modna dachówka płaska – SIMPLA. Wymienione produkty są jednymi z największych na rynku – ich zapotrzebowanie wynosi jedynie około 9 sztuk na metr kwadratowy. Ostatnio zakład uruchomił również produkcję dachówek MAXIMA przeznaczonych na rynek niemiecki. W niedalekiej przyszłości planowane jest poszerzenie produkcji o kolejne modele.
 
www.creaton.pl

CREATON Polska
press box