W powstającym ośrodku będzie działało stacjonarne hospicjum wraz z zakładem opiekuńczo-leczniczym, hospicjum domowe oraz perinatalne. Dostępne będą także usługi rehabilitacji leczniczej, dzienna opieka senioralna i opieka nad niepełnosprawnymi.

Fundacja PGE wraz z PGE Obrót, zajmującą się w Grupie PGE sprzedażą energii oraz obsługą Klienta, przekazały darowiznę dla Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy, na rzecz utworzenia Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego „Betania” w Przemyślu. To druga darowizna przekazana na ten cel.

Obecnie trwa kolejny etap prac nad powstaniem „Betanii”, w ramach którego przeprowadzane są m.in. termomodernizacja oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. Zakończenie planowane jest na koniec 2021 r. Ośrodek będzie stwarzał możliwości poprawy jakości życia poprzez rehabilitację dla przewlekle i terminalnie chorych. Głównym celem ośrodka będzie otoczenie opieką i pomocą zarówno chorych, jak i ich rodzin.

W działaniu PGE Obrót, oprócz sprzedaży energii i obsługi Klienta na jak najwyższym poziomie, ważną rzeczą jest społeczna odpowiedzialność oraz angażowanie się w życie wspólnot lokalnych, wśród których funkcjonujemy. Widać to dobrze na przykładzie wspierania różnych projektów społecznych, tak jak np. przemyskie Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze. Dużym atutem w realizowaniu przez nas społecznej odpowiedzialności biznesu jest prężnie działająca Fundacja PGE, koordynująca działalność w tym obszarze – mówi Robert Choma prezes Zarządu PGE Obrót.

Fundacja PGE wspiera lokalne działania społeczne, w tym pomoc osobom chorym, starszym i samotnym, jak również rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Latem 2020 roku, Fundacja PGE przekazała Caritas działającej na Podkarpaciu darowiznę w wysokości miliona złotych na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w powodzi. W okresie przedświątecznym Fundacja PGE przekazała także świąteczne paczki potrzebującym.

Przemyśl i okolice potrzebują takiego miejsca, gdzie seniorzy, a także ludzie chorzy, niepełnosprawni oraz ich rodziny, znajdą kompleksową pomoc i opiekę. Dzięki pomocy zarówno pojedynczych osób, jak i instytucji oraz firm, tworzenie Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego idzie do przodu. Trwająca epidemia zatrzymała nam jednak możliwość bezpośredniego zbierania wsparcia. Dlatego tym bardziej dziękujemy za pomoc PGE Polskiej Grupie Energetycznej, apelując też do innych podmiotów angażujących się w działalność charytatywną, o pomoc w finalizacji tego dzieła – mówi ks. dr. Józef Bar, prezes zarządu Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy, które realizuje projekt Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego Betania.

PGE Obrót
pressnewss