Dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej dołączyło do apelu o przyznanie architektom, inżynierom i inwestorom dowolności w sposobie, w jaki od 2021 będą osiągać nowe, niższe limity łącznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej przez budynki bez dalszego zaostrzania szczegółowych parametrów izolacyjności cieplnej poszczególnych materiałów budowlanych. Nowe parametry, które mają obowiązywać od stycznia 2021, będą jednymi z najbardziej rygorystycznych w całej Europie.

Wydaje się, że podwyżki cen materiałów budowlanych są nieuniknione. Pierwszego stycznia 2021 planowane są zmiany w przepisach dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Projekt ustawy przewiduje zaostrzenie współczynników izolacyjności cieplnej ścian, okien, dachów i stropodachów oraz współczynników łącznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energie pierwotną (EP). Jak twierdzą eksperci zmiany te będą wiązały się ze wzrostem cen materiałów budowlanych, a tym samym zwiększeniem kosztów budowy. Ponad to sytuacje pogarsza trwająca pandemia koronawirusa, która wpływa bezpośrednio na możliwości produkcyjne, a także nabywcze konsumentów.

Pierwszy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, którego ówczesna działalność obejmowała kwestie Wytycznych Technicznych, zostało wystosowane przez Związek POiD już w 2017 roku.

Do tego czasu idea stopniowego zaostrzania wymagań pozwoliła na przygotowywanie się do nowych wymagań z wyprzedzeniem. Wymagania dla 2021 roku okazują się być niezwykle kosztochłonne przy jednocześnie nieproporcjonalnie małych efektach w postaci ograniczenia zużycia energii.  Dlatego za inicjatywą Związku Polskie Okna i Drzwi oraz Polskiego Związku Firm Deweloperskich organizacje zrzeszające branże budowlaną, deweloperską i architektoniczną apelują do Ministerstwa Rozwoju o wstrzymanie zaostrzania parametrów izolacyjności materiałów budowlanych – mówi Janusz Komurkiewicz, prezes Związku POiD.

Od stycznia 2021 droższe wyroby stolarki budowlanej

Pod względem technologicznym producenci mogą osiągnąć wskazywane w przepisach parametry, jednak wiąże się to ze wzrostem kosztów produkcji tych wyrobów. Według szacunków dopasowanie okien do wymogów zawartych w przepisach Warunków Technicznych 2021 podniesie ich cenę o ok. 30-35%, a okres zwrotu z dodatkowej inwestycji wyniesie kilkadziesiąt lat w przypadku okien pionowych, a w przypadku okien dachowych nawet ponad 100 lat.

Apel dotyczy głównie wyrobów stolarki otworowej, której wpływ na zwiększenie energooszczędności budynku jest marginalny.  Jak wykazały analizy Narodowej Agencji Poszanowania Energii ich zmiana pozwoli obniżyć EP jedynie o ok. 6%, co nie znajduje ekonomicznego i racjonalnego uzasadnienia, w stosunku do kosztów, które ostatecznie będzie musiał ponieść klient.

O co chodzi z tymi współczynnikami?

Celem zaostrzania parametrów izolacji materiałów budowlanych jest poprawa warunków energetycznych budynków, czyli ograniczenia zużycia energii potrzebnej do ich ogrzania. Polska pod względem zanieczyszczenia środowiska przoduje na liście państw europejskich, dlatego już dzisiaj mamy najbardziej rygorystyczne przepisy dotyczące energooszczędności.

W 32 krajach europejskich (W tym kraje o podobnych warunkach klimatycznych jak Austria i Niemcy) parametry uzyskiwane są na podstawie wymiarów referencyjnych.  Podstawową przesłanką, którą kierowali się autorzy Normy ustanawiając wymiary referencyjne dla ustalania tej własności okien było, aby producenci okien na wspólnym rynku Unii Europejskiej posługiwali się jednakową metodą, dzięki której bardzo łatwo i precyzyjnie można porównywać jedną z podstawowych własności okien – przenikalność cieplną. Wśród postulatów do Ministra Rozwoju uwzględniliśmy punkt dotyczący doprecyzowania informacji o rozmiarze referencyjnym w wymaganiach izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. Co nam to daje? Przyjęcie tej zasady pozwoli na łatwe i szybkie porównanie pod względem parametrów przenikalności cieplnej wyprodukowanych w Polsce okien z wyrobami producentów z innych krajów, gdzie stosowane są takie same regulacje. Tym samym producenci nie będą zmuszani do ponoszenia dodatkowych kosztów na badania setek rozmiarów oferowanych w Polsce okien – ograniczając się jedynie do poszczególnych modeli – komentuje mówi Konrad Płochocki dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Postawmy na odnawialne źródła energii

Wszyscy są zgodni co do  potrzeby tworzenia coraz bardziej ekologicznych budynków, w celu osiągnięcia maksimum efektywności środowiskowej i ekonomicznej. Jednak regulacje prawne powinny zapewniać maksimum korzyści środowisku przy uwzględnieniu możliwości nabywczych konsumentów, tak aby poprzez zbyt wysokie koszty nie ograniczać dostępności rozwiązań ekologicznych. Już dzisiaj możemy korzystać z programów takich jak CZYSTE POWIETRZE, MAMY KLIMAT, MÓJ PRĄD, czy realizowany przez Związek POiD projekt WYMIEŃ STOLARKĘ Z DOBRYM MONTAŻEM, które ułatwiają konsumentom dostęp do rozwiązań ekologicznych. Ponadto rozwój technologii dostarcza nam odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki, pomp ciepła, mikrowiatraków i innych ) dużo taniej niż mogliśmy to szacować kilka lat temu. Rozwiązania te dają w wielu przypadkach dużo lepsze efekty tak dla środowiska, jak i w postaci niższych rachunków za energie dla Polaków.

Czy w związku z tym możemy uniknąć wzrostu cen materiałów budowlanych? Według organizacji, które wystosowały do Ministra Rozwoju apel o  aktualizację i dostosowanie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, do obecnej sytuacji oraz możliwości technologicznych produkcji wyrobów budowlanych- TAK. Podstawą nie jest zaostrzanie parametrów wyrobów stolarki, ale dopuszczenie w przepisach dowolności w wyborze sposobu w jaki architekt, projektant i inwestor osiągną łączne maksymalne zapotrzebowanie na energie. Na ostateczny bilans budynku wpływa usytuowanie budynku, czy  możliwość zastosowania bardziej wydajnych, lepiej zoptymalizowanych finansowo rozwiązań – takich jak panele FV, czy systemy zarządzania energią, które oprócz energii będą wpływać pozytywnie na minimalizacje oddziaływania CO2 na środowisko.  

Co ważne, otworzy to szereg możliwości promocji innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących energię odnawialną, tworząc przestrzeń dla ich rozwoju przez polskie firmy, a tym samym zwiększenia ich dostępności.

Apel podpisany przez wymienione organizację został skierowany na ręce Ministra Rozwoju, Roberta Krzysztofa Nowickiego. Swoje poparcie petycji kierowanej do Ministerstwa Rozwoju podpisali:  

– Business Centre Club,

– Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,

– Polska Izba Budownictwa

– Polskie Stowarzyszenie Dekarzy,

– Polski Związek Firm Deweloperskich,

– Polski Związek Pracodawców Budownictwa

– Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP),

– Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań,

– Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki,

– Zachodnia Izba Gospodarcza,

– Związek Polskie Okna i Drzwi­­­­­­

– Związek Pracodawców Producentów Materiałów Dla Budownictwa

Związek POiD