Już 15 organizacji nieruchomościowych wspólnie apeluje do władz lokalnych wszystkich szczebli i wojewodów o proinwestycyjne podejście dla ratowania miejsc pracy i przetrwania kryzysu!

Sektor budowlany generuje do 1,3-15 milionów miejsc pracy i do 16% PKB i od zawsze jest nazywany kołem zamachowym gospodarki. Jego znaczenie dla walki z bezrobociem będzie kluczowe.

Znaczenie mają nie tylko ustawy ale także wewnętrzne instrukcje, procedury i co najważniejsze – podejście –tych, którzy przepisy wdrażają czyli samorządów i wojewodów. Z tym w ostatnich lat było co raz gorzej. Czas przygotowania inwestycji wynosił już 2-5 lat, bez samej budowy. Musimy to zmienić!

Apel został zainicjowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich, a dołączyło do niego 14 innych organizacji reprezentujących pracowników, pracodawców, architektów, branżę budowlaną, inwestorów, deweloperów, producentów i innych. Jak komentuje Janusz Komurkiewicz, prezes Związku Polskie Okna i Drzwi, który przyłączył się do apelu – Będziemy wspierać każdą inicjatywę, która pozwoli nie tylko na uratowanie miejsc pracy, ale umożliwi tworzenie nowych. W każdej branży jesteśmy powiązani łańcuchem dostaw. Dynamiczny  rozwój jednego segmentu przekłada się pozytywnie na działalności innych usługodawców, producentów oraz podwykonawców z branży budowlanej (przykładem są chociażby dostawcy elementów okien, takich jak np. profile, jak również dystrybutorzy wyrobów stolarki). Firmy te generują dla samorządów wpływy z podatków. Paradoksalnie wciąż spotykamy się z coraz bardziej zawiłymi procedurami, które uniemożliwiają funkcjonowanie, swobodną działalność, a przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości. Dlatego reprezentując branżę stolarki budowlanej łączymy siły z innymi organizacjami w apelu do władz samorządowych o podjęciu współpracy mającej na celu ochronę miejsc pracy i przedsiębiorców.   

Do apelu dołączyli:

– Polski Związek Firm Deweloperskich
 – Związek Polskie Okna i Drzwi
– Polska Rada Biznesu
– Stowarzyszenie Architektów Polskich
– Polski Związek Pracodawców Budownictwa
– Business Centre Club
– Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa
– Polska Rada Centrów Handlowych
– Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych
– Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań
– Związek Zawodowy „Budowlani”
– Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
– Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
– Stowarzyszenie Producentów Betonów
– Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Treść apelu poniżej.

Związek POiD