Redakcja Kapitału Polskiego porozmawiała z Prezesem Zarządu Grupy Aliplast o społecznej odpowiedzialności biznesu, o tym, co to są „dobre warunki pracy” oraz o zaangażowaniu w pomoc Ukrainie.

(..) Wartości obowiązujące czy też raczej uznawane w danej organizacji zależą przede wszystkim od ludzi, którzy nią kierują. Jeśli są one dla nich ważne, są częścią nich, przekładać się będą na relacje w firmie. Nam udaje się utrzymać ducha koleżeńskiej odpowiedzialności i organizacji familijnej, mimo że radykalnie się rozrośliśmy – z 27 osób zatrudnionych 20 lat temu, do, jak wspomniałem, blisko tysiąca. Nadal jednak, z kilkoma dosłownie wyjątkami, wszyscy mówią sobie po imieniu, niezależnie od tego, jakie funkcje pełnią w firmie. W sensie statusu społecznego wszyscy jesteśmy równi. Jeśli pracownik chce porozmawiać z przełożonym, nie musi umawiać się na spotkanie i wystawać pod jego gabinetem. (..)

Pełen tekst wywiadu znajduje się tu: https://kapitalpolski.pl/jan-kidaj-przede-wszystkim-zrozumienie-i-otwartosc/

Aliplast
press box