Budynki użyteczności publicznej wymagają specjalnego podejścia do bezpieczeństwa pożarowego. W przypadku sytuacji kryzysowej np. pożaru muszą zapewnić osobom przebywającym w nich możliwość szybkiej i skutecznej akcji ewakuacyjnej oraz zminimalizować szkody materialne. Niezwykle ważną rolę w takich sytuacjach pełni system oddymiania, którego zadaniem jest usunięcie dymu oraz obniżenie temperatury ze strefy objętej pożarem, co przyczynia się do szybkości i powodzenia akcji ewakuacyjnej.

Przykładami nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej, w których zastosowano system oddymiania D+H Polska są: nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach zaprojektowała pracownia Konior Studio. Budynek powstał w centrum miasta, na terenie dawnej kopalni „Katowice”, w otoczeniu Muzeum Śląskiego, Centrum Kongresowego oraz Spodka. Lokalizacja zmobilizowała  architektów do stworzenia oryginalnego wyglądu gmachu, który wkomponuje się w zastały i zróżnicowany krajobraz. Dla tej wyczekiwanej inwestycji zdecydowano się na elewację nawiązującą do śląskiej architektury, z wykorzystaniem klinkierowej cegły i czerwonego wykończenia nisz okiennych, kojarzących się z robotniczym osiedlem Nikiszowiec. W obiekcie, o powierzchni ponad 22 tys. m2 znajduje się 116 pomieszczeń: duża sala koncertowa na 1800 miejsc, sala kameralna na 300 miejsc, studio nagrań, sale prób, garderoby, archiwum oraz pomieszczenia administracyjne i techniczne. Sercem budynku jest Wielka Sala Koncertowa, która oglądana od strony atrium, z grafitowo-czarnymi ścianami z surowego betonu przypomina bryłę węgla. Wokół sali koncertowej zbudowano liczący pięć kondygnacji budynek z foyer umieszczonym w atrium.

W nowej siedzibie NOSPR zastosowano rozwiązania do grawitacyjnego systemu oddymiania produkcji D+H Polska: napędy łańcuchowe KA do okien oddymiających oraz napędy drzwiowe DDS 54/500. Napęd drzwiowy DDS firmy D+H Polska przygotowano z myślą o potrzebie automatycznego sterowania drzwiami, pozwalając na ich otwarcie w określonych sytuacjach, takich jak ewakuacja, a tym samym napowietrzenie głównych ciągów komunikacyjnych w obiekcie. Dzięki temu, za sprawą praw fizyki i tzw. efektu kominowego, dym wydostaje się na zewnątrz poprzez zastosowane okna oddymiające.

Napędy KA przeznaczone są do sterowania większością typów stolarki okiennej. W przypadku wykrycia zdarzenia pożarowego czujki dymu przekazują informację do central sterujących, a te do napędów które zastosowane w stolarce udrażniają otwory oddymiające w fasadach i dachu budynku. Dzięki temu dym, trujące gazy i gorące powietrze mogą szybko wydostać się na zewnątrz, a drogi ewakuacyjne spełniają swoją rolę. System oddymiania utrudnia rozprzestrzenianie się żywiołu, co w znacznym stopniu minimalizuje straty materialne i zwiększa bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku.

NOSPR, fot. D+H Polska

Różnorodność konsol mocujących, dobór długości wysuwu do indywidulanych potrzeb i specyfiki obiektu, a także możliwość polakierowania urządzeń na dowolny kolor umożliwiają wykorzystanie napędów w każdej, nawet najbardziej wymagającej przestrzeni. Co istotne, zastosowana stolarka okienna, wyposażona w napędy D+H Polska może być na co dzień wykorzystywana do naturalnej wentylacji. Pozwala to inwestorowi na zaoszczędzenie środków finansowych np. na klimatyzację.

Muzeum Historii Żydów Polskich powstało na warszawskim Muranowie, na gruzach dawnej dzielnicy żydowskiej, w pobliżu Pomnika Bohaterów Getta. Muzeum według projektu autorstwa pracowni Lahdelma&Mahlamäki Architects we współpracy z APA Kuryłowicz & Associates symbolizuje i upamiętnia historię Żydów w Polsce. Budynek jest perełką architektoniczną i wizytówką Warszawy. Z pozoru prosta forma budynku zawiera mnóstwo odniesień do skomplikowanej historii narodu żydowskiego. Hol przypomina gigantyczną szczelinę, biegnącą przez środek budynku. Jest to nawiązanie do rozstąpienia się Morza Czerwonego, podczas wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Pęknięta fasada to natomiast symbol historii żydów, której ciągłość została przerwana na skutek Holokaustu.

W Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zastosowano kompaktowe i panelowe centrale RZN D+H Polska, sterujące systemem oddymiania budynku, a także przyciski oddymiania RT 45 i przewietrzania LT 43-PL. Centrale RZN to urządzenia zarządzające systemem oddymiania i przewietrzania. Zostają uruchomione przy pomocy przycisku oddymiania lub czujki dymu i odpowiadają za uruchamianie napędów, znajdujących się w stolarce okiennej lub drzwiowej, a w konsekwencji za usunięcie dymu i gazów na zewnątrz budynku. W ofercie D+H Polska znajdują się centrale oddymiania: kompaktowe, modułowe i panelowe.

 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich, fot. D+H Polska

Oferowane przez D+H Polska produkty spełniają wszelkie wymagania obowiązujących norm i przepisów z zakresu ochrony ppoż. oraz posiadają certyfikaty CNBOP. Podstawą świadczonych usług jest indywidulane podejście do potrzeb klienta na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Skoordynowane planowanie oraz zarządzanie projektem sprawiają, że montowane systemy są harmonijnie zintegrowane z architekturą obiektu i uwzględniają aspekty ekonomiczne realizacji.

D+H Polska (PRESS BOX)