20 maja 2015 r. o godzinie 16:00 w Ożarowie Mazowieckim odbyła się gala konkursu TOPTEN Okna 2015 podczas której zostały ogłoszone wyniki trzeciej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną. Zgodnie z założeniami konkurs TOPTEN Okna ma stanowić platformę mającą na celu pomoc inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym w wyborze najlepszej pod względem oszczędności energii i kosztów dostępnej na rynku polskim stolarki budowlanej.

W tegorocznej edycji konkursu oceniano parametry opisane wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010. Produkty oceniano w oparciu o deklarację cech potwierdzonych przez badania certyfikowanych jednostek, obiektywne testy i analizy, opracowane przez niezależne instytucje. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono wszystkie firmy produkujące stolarkę dostępną na polskim rynku. Zgłoszone wyroby poddano szczegółowej ocenie, zgodnie z zasadami konkursu. Wykonano też własne badania rynku stolarki budowlanej. W ramach konkursu przeanalizowano łącznie 246 producentów stolarki, wybierając produkty charakteryzujące się energooszczędnymi parametrami.

W konkursie TOP TEN Okna 2015 uczestniczyły trzy grupy produktów: okna pionowe i okna dachowe oraz drzwi zewnętrzne, te produkty zostały wyróżnione w pięciu kategoriach:

• Okna pionowe Drewniane
• Okna pionowe PCV
• Okna pionowe Aluminiowe
• Okna dachowe
• Drzwi zewnętrzne

Podstawą oceny była efektywność energetyczna stolarki energetyczny. Wyroby poddano ocenie porównawczej w odniesieniu do okien spełniających aktualne wymagania prawne (okna referencyjne).

W kategorii Okna metalowe weryfikacji poddane zostały 34 wyroby zgłoszone przez 28 firm. Szczegółowej analizie poddano 15 wyrobów.  Na 10 wyróżnionych okien aż 4 wyróżnione okna zostały wykonane w systemach Aluprof: MB- 86, MB- 70 HI , MB- 86 Aero oraz MB- 104 Aero. Wszystkie wymienione systemy odpowiadają potrzebom budownictwa energooszczędnego.


Aluprof PRESS BOX