Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO w pierwszym kwartale 2014 roku wzrósł o 5,9% w stosunku do wyniku uzyskanego rok wcześniej i wyniósł 5,55 mln zł. Uwzględniając eliminację zdarzenia o charakterze  jednorazowym, skonsolidowany zysk netto Grupy wzrósłby o 41,7% w stosunku do wyniku uzyskanego w pierwszym kwartale roku ubiegłego.

Przychody Grupy FERRO w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku wzrosły o 6,4% i osiągnęły poziom 65,4 mln zł. Wynik EBITDA także pokazuje trend wzrostowy: po pierwszym kwartale wyniósł 10,9 mln zł i jest wyższy o 18% od wyniku z roku poprzedniego. Wyraźnej poprawie uległa marża EBITDA – wzrost z 15,1% do 16,8%.  

Dobre wyniki finansowe są odzwierciedleniem pozytywnie zakończonego procesu konsolidacji wewnątrzgrupowej. Dzięki przejęciu spółki NOVASERVIS w 2011 roku, w 2014 wykorzystujemy już w pełni efekt synergii, jaki osiągnęliśmy w Grupie na wszystkich polach działalności, w szczególności w zakresie optymalizacji produkcji. Na pozytywne wyniki ma również wpływ lekkie ożywienie gospodarcze zarówno w Polsce, jak i na ważnych dla nas rynkach zagranicznych: w Czechach, na Słowacji i w Rumunii  – mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

Poprawa marż, stabilne przepływy finansowe, a także dynamiczny rozwój, zwłaszcza na rynkach środkowoeuropejskich – Grupa FERRO zajmuje pozycję  lidera w Czechach i na Słowacji oraz prowadzi skuteczną ekspansję na rynku rumuńskim, pozwoli na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w rekomendowanej przez Zarząd wysokości 0,41 zł na akcję z zysku wypracowanego za 2013 rok – mówi Artur Depta, Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny w FERRO za finanse.

Warto zaznaczyć, iż za 2012 rok Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,24 zł na akcję, czyli procentowy wzrost proponowanej przez Zarząd Spółki kwoty dywidendy na akcję za rok 2013 w stosunku do 2012 stanowi wzrost aż o 70,8% – komentuje Artur Depta.

Spółka po raz kolejny zaprezentowała dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym. W pierwszym kwartale br. rynek polski stanowił 46%, rynek czeski 30%, słowacki 8% i rumuński 8% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 8% udział w skonsolidowanych przychodach. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach uzyskały baterie i akcesoria łazienkowe (56%) oraz armatura instalacyjna (35%).

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)