Kodeks Dobrych Praktyk, który 16 kwietnia 2014r. podpisali najwięksi sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce, zapoczątkował kampanię społeczną promującą uczciwą konkurencję na rynku energii. W imieniu Grupy Kapitałowej PGE Kodeks podpisali: Marek Woszczyk, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Paweł Prządka, Prezes PGE Obrót. Kampanię patronatem objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Kampania, której organizatorem jest Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), jest odpowiedzią na coraz liczniejsze skargi na nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych niektórych firm sprzedających energię. Ofiarami handlowców firm sprzedażowych, podających się za „przedstawicieli zakładu energetycznego”, którzy odwiedzają Klientów w domach, najczęściej padają ludzie starsi i samotni. Podczas wizyty, wprowadzając Klientów w błąd,  proponują oni podpisanie rzekomo korzystniejszej  umowy. W rezultacie taka – nie zawsze świadoma –  zmiana sprzedawcy okazuje się niekorzystna z powodu dodatkowych opłat (np. z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego). Wiąże się to nie tylko z większymi kosztami, ale także z problemami dotyczącymi rozwiązania takiej umowy.

– Możliwość swobodnej zmiany sprzedawcy przez Klientów indywidualnych jest fundamentem  wolnego rynku. Konkurencja musi jednak służyć przede wszystkim Odbiorcom. Obowiązkiem sprzedawców jest dołożenie należytej staranności, by potencjalny Klient,  przed zawarciem umowy, miał wyczerpujące informacje o przedstawionej mu ofercie – mówi Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE.

Marek Woszczyk, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej  S.A. podkreśla, że Spółka promuje pełną, otwartą i wolną konkurencję, ale nie na zasadach „wolnej amerykanki”.

 – Zależy nam na eliminowaniu z rynku metod walki na brudne chwyty, półprawdy i niedopowiedzenia, które kryją niektóre oferty. Bo jedna nieuczciwa oferta, jeden niezadowolony Klient, zawsze oznacza spadek zaufania i pogorszenie reputacji  całej branży – podkreśla Marek Woszczyk.

Konkurować na jasnych zasadach

W ramach rozpoczętej kampanii Towarzystwo Obrotu Energią będzie zachęcać Klientów, aby pytali akwizytorów o identyfikatory, uważnie czytali proponowane  umowy i pamiętali o tym, że w przypadku podjecia pochopnej decyzji mają 10 dni na rezygnację z umowy podpisanej poza siedzibą sprzedawcy bez podania przyczyn.

– Chcemy walczyć o Klienta ceną oraz jakością świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest, by konkurować na jasnych zasadach, pamiętając, że zawsze najważniejszy jest Klient – podkreśla  Krzysztof Zamasz, Prezes Rady Zarządzającej TOE.

Marek Woszczyk podkreśla znaczenie podpisania Kodeksu przez największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce. – To historyczne wydarzenie, w którym przedstawiciele konkurujących  ze sobą na co dzień firm mówią zgodnie, że na rynku energii elektrycznej najważniejszy jest Klient.

Kodeks Dobrych Praktyk  podpisały: PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, ENEA, Energa, RWE Polska.

Więcej informacji na: www.toe.pl/sprawdzkto .

Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691911 525


Marek Woszczyk, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej


Paweł Prządka, Prezes PGE Obrót S.A.


PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.