Po trzech kwartałach 2015 roku Grupa FERRO wypracowała 221,2 mln zł przychodów wobec 208,05 mln uzyskanych w analogicznym okresie 2014 r., co stanowi wzrost o  6,3%. Grupa odnotowała niewielki spadek wartości EBITDA o 8,2%, osiągając po trzech kwartałach 2015 r. 29,3 mln zł, wobec 31,9 mln osiągniętych rok wcześniej.

Zamykamy trzeci kwartał odnotowując satysfakcjonujące wyniki finansowe, które odzwierciedlają stabilną pozycję Grupy na rynku krajowym i rynkach eksportowych. Cieszy nas wysoka dynamika wzrostu przychodów oraz wzrost sprzedaży w Rumunii o 40,5% r/r – mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu.

Na wysokość marż i zysku netto miały znaczący wpływ fluktuacje na rynku walutowym, a zwłaszcza utrzymujący się wysoki kurs dolara amerykańskiego – mówi Artur Depta, Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny w FERRO za finanse. Warto zaznaczyć, że Grupa wypracowała w trzech kwartałach 2015 r. dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej netto na poziomie 16 351,3 tys. zł – dodaje Artur Depta.

Potwierdzeniem mocnej pozycji Grupy FERRO w obszarze Państw Europy Środkowo-Wschodniej są aktualne dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym, które kształtują się następująco: rynek polski – 43,2%, rynek czeski – 28,2%, rumuński – 13,1% i słowacki – 8,4% sprzedaży. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach nadal mają baterie i akcesoria łazienkowe (56%) oraz zawory (35%).


Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o.,  NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL, NOVASERVIS FERRO SK s.r.o, NOVASERVIS FERRO Hungary Kft.   
FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od ponad 20 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.
Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: FERRO, Weberman, Metalia, Titania i Novatorre, a także pod markami klientów Grupy.
NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.
Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis, w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.
FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)