W 2022 roku producent stawia na proekologiczne rozwiązania.

Producent zainwestował ponad 200 milionów złotych w pionierską technologię. Uruchomiana pilotażowa linia produkcyjna, po zakończeniu testów oraz po pełnym wdrożeniu wszystkich innowacji, pozwoli na wprowadzenie na rynek nowych, unikalnych produktów. Pozwoli także zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce, wodę i energię,  podniesie ekonomikę produkcji oraz ograniczy wpływ na środowisko naturalne.


W styczniu uruchomiono linię dedykowaną do produkcji wielkoformatowych płytek ceramicznych w technologii gresu z wykorzystaniem braków miękkich, powstałych na etapie formowania produktu oraz umożliwiająca wykonanie w produkcie głębokiej struktury. Projekt realizowany jest we współpracy z jednostką naukową – Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na podstawie Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt wymagał przeprowadzenia pogłębionych prac badawczo-rozwojowych dotyczących przede wszystkim opracowania optymalnych parametrów składu mieszanki. Opracowane zostały nowe, przełomowe rozwiązania procesowe umożliwiające zawrócenie całości odpadu miękkiego powstającego na etapie formowania produktu, a następnie wykorzystanie tego odpadu do wytworzenia pełnowartościowych, zachowujących wysokie parametry fizyczne, chemiczne i wytrzymałościowe wielkoformatowych płytek ceramicznych, w tym płytek z niespotykaną na rynku dla tej grupy surowca głębokością struktury (nawet do 3 mm).

– Tak ważny dla nas projekt jest odpowiedzią na światowe zmiany klimatyczne oraz rosnące zapotrzebowanie rynkowe na wysokiej jakości płytki ceramiczne przy równoczesnym uwzględnieniu proekologicznego charakteru technologii. Podniesienie potencjału innowacyjnego naszego przedsiębiorstwa pozwoli nam nie tylko na uzyskane przewagi technologiczno-produktowej, zwiększenie naszych mocy produkcyjnych z 20 mln do 25 mln rocznie. Dzięki rozbudowie zakładu utworzonych zostanie ponad 120 nowych miejsc pracy, co dla naszego regionu i dla samych Starachowic jest ogromną wartością dodaną – mówi Paweł Bąk, Prezes Zarządu Grupy Cerrad.  

Firma Cerrad na budowę linii uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – konkurs „Szybka Ścieżka” na kwotę 49 363 317,43 PLN. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekroczyła 200 000 000,00 PLN.

Dowodem na to, że Cerrad stawia na innowacje i rozwój swojej oferty produktowej, ale jednocześnie jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, są również inne projekty Cerrad.

– Jesteśmy w trakcie realizacji kilku projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 530 milionów złotych, z których większość jest dofinansowana ze środków publicznych. Projekty, o których mowa znalazły uznanie takich instytucji i instrumentów wsparcia przedsiębiorców jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Technologii i Rozwoju w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, głównie ze względu na  to, że są innowacyjne, sprzyjające środowisku i zapewniają nowe miejsca pracy
– mówi Robert Cholewiński, Kierownik ds. Projektów Unijnych w Cerrad.

Plany spółki zakładają jeszcze wiele inwestycji, z których każda kolejna ma na celu zaimplementowanie nowych technologii w produkcję płytek ceramicznych, jednocześnie wpływając pozytywnie na środowisko naturalne. Miejmy nadzieję, że sytuacja związana z bieżącą, niezwykle trudną sytuacją polityczną na Ukrainie i jej wpływem na funkcjonowanie każdej branży, pozwoli producentowi na kontynuowanie obranej strategii.

Film: https://youtu.be/uw2jgTIBQvc

 Grupa CERRAD
press box