XCEED to nowa platforma wymiany informacji w technologii blockchain dla europejskiej branży automotive, która umożliwia sprawdzanie w czasie rzeczywistym certyfikacji wszystkich dostępnych na rynku komponentów samochodowych. Narzędzie opracowane przez liderów rynku motoryzacyjnego we współpracy z firmą IBM przeszło już pozytywnie testy w fabryce marki Renault, a teraz stało się dostępne dla wszystkich producentów OEM i poddostawców na całym świecie.

Projekt XCEED powstał z inicjatywy wiodących przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej – Faurecii, Grupy Renault, Knauf Industries, Simoldes i Coşkunöz we współpracy z marką IBM. Celem stworzenia tej otwartej bazy danych w sprawdzonej technologii blockchain jest zapewnienie jej użytkownikom szybkiego dostępu do aktualnych informacji o certyfikacji tysięcy różnorodnych części potrzebnych do produkcji samochodów. Po krótkiej fazie testowania w fabryce Renault w Douai we Francji system zostanie teraz finalnie wdrożony również w zakładach marki zlokalizowanych w Turcji oraz hiszpańskiej Palencii. Jednocześnie został udostępniony wszystkim producentom oryginalnego wyposażenia i poddostawcom z globalnego rynku motoryzacyjnego, bez względu na wielkość firmy czy jej miejsce w łańcuchu dostaw. Cyfrowe narzędzie na miarę obecnych czasów to optymalna odpowiedź na rosnącą potrzebę szybkiego dostępu do informacji o zgodności komponentów ze zmieniającymi się europejskimi przepisami.

Narzędzie dedykowane europejskiej branży automotive

We wrześniu 2020 roku weszły w życie bardziej surowe wymagania związane z homologacją pojazdów i kontrolą zgodności produktów z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Ambicją twórców projektu XCEED jest zapewnienie możliwości prześledzenia pod tym kątem wszystkich elementów wchodzących w skład całego ekosystemu europejskiej branży automotive. Platforma pozwala na zwiększenie transparentności i efektywności procesów oraz oszczędność czasu w całym łańcuchu dostaw. Korzystające z niej firmy będą mogły jeszcze lepiej i szybciej odpowiadać na wymagania wynikające z najnowszych regulacji prawnych, a także oczekiwania samych klientów związane z bezpieczeństwem i jakością pojazdów. Projekt XCEED jest także elementem wspierania konkurencyjności europejskiego przemysłu i jego technologicznej niezależności. Jednocześnie integruje wszystkich światowych graczy, od dużych międzynarodowych koncernów, aż po małe i średnie przedsiębiorstwa, udostępniając im wszystkim na równych zasadach unikatowe narzędzie w postaci inteligentnej architektury rzetelnych informacji uzupełnianych w czasie rzeczywistym przez samych użytkowników.

Nowoczesna, bezpieczna i zawsze aktualna baza danych

Platforma XCEED uzyskała zdecentralizowaną strukturę „łańcucha bloków”, która umożliwia tworzenie zaufanej sieci wymiany informacji o atestach między wszystkimi uczestnikami branży automotive, od zakładu wytwarzającego pojedyncze komponenty, aż po fabrykę samochodów. Pozwala na łatwe skontrolowanie zgodności poszczególnych produktów z wymaganiami, ale jednocześnie szanuje prawo każdej ze stron do zachowania poufności danych, własności intelektualnej i kontroli nad danymi. Wyjątkowa budowa systemu wynika z jego rozproszonej architektury, która nie wymaga wielostronnych uzgodnień dotyczących np. praw do przechowywanych danych, jak w przypadku scentralizowanych rozwiązań. Opracowane przez IBM rozwiązanie oparte na otwartym protokole Hyperledger Fabric umożliwia gromadzenie danych w środowisku hybrydowej chmury, dlatego użytkownicy mogą przechowywać dane w chmurze prywatnej lub skorzystać z chmury publicznej dostarczanej m.in. przez IBM. Możliwości tego „ekosystemu” uzupełniają funkcje automatycznego zapisywania zmian i powiadomień w czasie rzeczywistym. Choć projekt XCEED został zapoczątkowany przez kilka wiodących firm, docelowo mają go tworzyć wszystkie podmioty z globalnej branży automotive. Cała inicjatywa powstała we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej.

Twórcy o projekcie XCEED:

„Blockchain okazał się wartościowym rozwiązaniem, które dostarcza nowego sposobu zarządzania identyfikowalnością i zgodnością w przemyśle spożywczym, w łańcuchach dostaw i nie tylko. XCEED to nasza pierwsza inicjatywa dla branży motoryzacyjnej, której celem jest umożliwienie identyfikowalności komponentów na dużą skalę, dzięki wartościom i korzyściom, jakie płyną z technologii blockchain. Naszym celem w IBM jest dostarczenie tej branży odpowiednich rozwiązań biznesowych, z wykorzystaniem naszego doświadczenia w budowaniu sieci blockchainowych opartych na hybrydowych wielochmurowych rozwiązaniach, aby przyspieszyć tę podróż i zbudować zaufanie do globalnej platformy branżowej. ”
Dirk Wollschläger, Industry General Manager, IBM

„Już od samego początku Faurecia odgrywa kluczową rolę w tym innowacyjnym ekosystemie i jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia do tej inicjatywy oraz nowego sposobu pracy z naszym klientem Grupą Renault, dla której przejrzystość, zgodność i identyfikowalność jest najważniejszym elementem łańcucha dostaw. Dzięki temu bezpiecznemu, przejrzystemu i zautomatyzowanemu systemowi udostępniania danych możemy szybko identyfikować i rozwiązywać problemy, umacniając tym samym naszą zgodność, rzetelność i konkurencyjność. Jesteśmy przekonani, że ten nowatorski projekt zmieni praktyki w naszej branży w nadchodzących latach.”
Eric Jacquot, Group End to End Quality Director, Faurecia

„XCEED to potężne narzędzie transformacji przemysłu motoryzacyjnego, gdyż otwiera drogę do doskonałości operacyjnej całemu ekosystemowi, włączając mniejszych graczy, którzy w innym przypadku nie byliby w stanie zainwestować w taką technologię.”
Odile Panciatici, Coordinator of the XCEED Project, Grupa Renault

„Jako odpowiedzialny gracz rynku motoryzacyjnego zdecydowaliśmy się dołączyć do projektu XCEED, aby jeszcze efektywniej zapewniać identyfikowalnoś
 i zgodność  naszych produktów. XCEED dostarcza wyjątkowej okazji do oceny i zmodyfikowania naszych systemów i metod oraz poprawienia sprawności działania w coraz bardziej złożonym środowisku, a tym samym naszych ogólnych wyników. Projekt XCEED doskonale wpisuje się w strategię digitalizacji Grupy Knauf i naszą polityką społecznej odpowiedzialności. Dzięki XCEED mamy teraz spójne podejście, od naszych współpracy na etapie koncepcji programu, aż do końcowej fazy cyklu życia pojazdu. Cieszymy się, że należymy do społeczności motoryzacyjnej, która tworzy wartość i przyczyni się do zwiększenia transparentności na rynku.”
Sylvie Janod, Automotive Market Director, Knauf Industries

„W momencie, gdy zrozumieliśmy, że blockchainowy projekt XCEED przyczyni się do doskonałości operacyjnej, zapewniając prostotę, szybkoś
, transparentność i zgodność produktów, oraz że obejmie on wszystkich uczestników łańcucha dostaw, natychmiast zdecydowaliśmy się zostać częścią tego projektu, ponieważ pasuje on do wizji marki Simoldes ”Juntos fazemos melhor„ i naszej drogi do Przemysłu 4.0.”
Jaime Sá, Board member, Simoldes

„Cieszymy się, że możemy być częścią tego pionierskiego ruchu cyfryzacji w sektorze motoryzacyjnym, jako firma partnerska w projekcie XCEED. Wierzymy, że dzięki temu globalnemu projektowi Coşkunöz zrobi ważny krok naprzód w swojej wizji drogi do cyfryzacji.”
Bar?ş Karaadak, General Manager, CoşkunözFirma Knauf Industries to jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych na świecie. Produkuje wysokiej jakości kształtki, opakowania i izolacje z materiałów spienionych EPS i EPP, a także elementy plastikowe wykonane metodą wtrysku tworzyw termoplastycznych. Już od ponad 20 lat dostarcza rozwiązania motoryzacyjne dla największych na świecie producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) i bezpośrednich dostawców (Tier 1).
41 nowoczesnych zakładów produkcyjnych na całym świecie elastycznie dostosowuje swoje zdolności do potrzeb i wymagań klientów z branży motoryzacyjnej. Gwarancją innowacyjności jest wyspecjalizowane Centrum R&D. Obydwa polskie zakłady Knauf Industries posiadają certyfikaty IATF 16949:2016 będące gwarancją najwyższej jakości produkcji i stałego doskonalenia. W Polsce części dla branży automotive powstają w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie (pod Warszawą) oraz w Nowej Wsi Wrocławskiej. Więcej informacji na stronie: www.knaufautomotive.com/pl

Knauf Industries