Prezes Grupy Petecki Ignacy Petecki otrzymał nagrodę „Zasłużony dla Polskiego Budownictwa”.

Jest to nagroda jubileuszowa przyznawana podmiotom oraz osobom, które dzięki odpowiednim doświadczeniom kreują postawy przedsiębiorcze oraz prowadzą aktywną działalność na rzecz rozwoju polskiej branży budowlanej.


„Orzeł Polskiego Budownictwa” to kolejne tegoroczne wyróżnienie dla Grupy PETECKI.

Dla marki takie wyróżnienie to prestiż w oczach konkurencji oraz wyraz zaufania partnerów  i klientów.  Nagroda pozwoli na jeszcze lepsze kreowanie pozytywnego wizerunku oraz opinii o Grupie. W aspekcie marketingowym wyróżnienie daje możliwość efektywnej promocji produktów Grupy.

Otrzymanie Statuetki Orzeł Polskiego Budownictwa pozwoli Grupie Petecki na spojrzenie na własne możliwości, wyciągnięcie odpowiednich wniosków, zarys planów na przyszłość, które umacniają pozycję Grupy na rynku.

PETECKI.eu (PRESS BOX)