Gerda została wyróżniona w XII edycji ogólnopolskiego plebiscytu popularności produktów / marek / usług Laur Konsumenta 2016 najwyższym tytułem w konkursie: TOP MARKA 2016.

Top Marka to tytuł, o przyznaniu którego decyduje przede wszystkim pozycja marki, dynamika jej rozwoju wśród konkurencyjnych brandów. Najlepiej postrzegane przez rynek „Top Marki” wyłaniane są na podstawie analizy popularności marek, a także ocen przyznawanych przez oddających głosy w plebiscycie konsumentów.

„Laur Konsumenta”
to największy program konsumencki w kraju. Od 12 lat przynosi producentom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty/usługi są obecnie liderami popularności w swojej grupie.  Laur Konsumenta jest potwierdzeniem dobrej opinii Polaków o produktach i usługach, formą ich zbiorowej rekomendacji.

Firma GERDA otrzymała tytuł dla całej marki, czyli zarówno dla drzwi do domów, mieszkań, jak i zamków oraz okuć.

GERDA (PRESS BOX)