PGE Obrót, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rozwija nowe projekty z zakresu efektywności energetycznej. W tym celu, we współpracy z partnerami biznesowymi, przygotowała specjalną ofertę dla klientów biznesowych, która pozwala na  monitorowanie i redukowanie zużycia energii, wzmacniając efektywność energetyczną, i w konsekwencji, generując oszczędności.

System Lerta Energy Intelligence, przygotowany we współpracy z firmą Lerta, która proponuje rozwiązania technologiczne z zakresu efektywności energetycznej, przeznaczony jest przede wszystkim dla zarządzających obiektami biurowymi, przemysłowymi lub budynkami użyteczności publicznej. System Lerta, czyli narzędzie do minimalizowania strat i nieefektywnego poboru energii, wykorzystuje nowoczesne oprogramowanie, które jest dostępne z poziomu każdej przeglądarki oraz każdego smartfonu. Pozwala na monitorowanie zużycia energii i kosztów przy zarządzaniu nieruchomością z dokładnością do poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo system umożliwia przeprowadzenie rzetelnego podziału kosztów pomiędzy najemcami budynku.

– Stawiamy na bycie blisko klientów i rozwijanie kompetencji doradczych w zakresie efektywności energetycznej. Często słyszymy od przedsiębiorców i zarządzających firmami, że coraz większym wyzwaniem staje się analiza profilu zużycia energii i jego optymalizacja w kontekście konkretnych stref rozliczeniowych. Pytają w jaki sposób mogą niwelować zużycie, szczególnie w godzinach szczytowych, aby nie zakłócić swoich procesów biznesowych. Proponowany system do monitorowania i zarządzania zużyciem energii, w połączeniu z ekspercką wiedzą naszych pracowników i przeszkoleniem klientów, jest odpowiedzią na te potrzeby – mówi Jan Maciej Mądrzak, wiceprezes PGE Obrót zajmujący się sprzedażą i obsługą klienta.  

Jak działa system? Nowoczesne algorytmy przewidują i optymalizują zużycie biorąc pod uwagę wiele strumieni danych, takich jak prognoza pogody, profil termiczny urządzeń, liczbę osób korzystających z pomieszczeń, oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniu, inercję cieplną budynku, a nawet ceny na rynkach energii. Następnie, system samodzielnie steruje urządzeniami wykonawczymi.

Na całość Lerta Energy Intelligence składają się jeszcze bezprzewodowe urządzenia pomiarowe, dzięki którym możliwe są odczyty danych z dowolnych liczników mediów. Ich montaż albo integracja z już istniejącymi systemami automatyki zainstalowanej w budynku jest całkowicie bezinwazyjny.

Nie jest to jedyna propozycja PGE Obrót w tym zakresie. Należąca do największego sprzedawcy energii w Polsce firma Enesta oferuje Pakiet Usług Technicznych, w ramach którego realizowany jest m.in. audyt energetyczny. Pozwala on określić zapotrzebowanie energetyczne przedsiębiorstwa, przygotować plan naprawczy i w konsekwencji zoptymalizować koszty.

– Klienci korzystający z oferty otrzymują konkretny projekt techniczny uwzględniający prace modernizacyjne przedsiębiorstwa, w tym również gotowe rozwiązania od wykonania takiego projektu, poprzez uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, aż po realizację robót budowlanych i serwisowanie urządzeń – mówi Jan Maciej Mądrzak.

Kogeneracja (CHP) i mikrokogeneracja (mCHP) to nowatorski w skali kraju projekt montażu jednostek kogeneracyjnych w modelu typu ESCO – Energy Service Company na bazie silników gazowych, z których produkowana jest energia elektryczna i cieplna lub chłód. Dzięki temu, oprócz efektywności i stabilności, uzyskujemy również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery. Drugim elementem jest fotowoltaika dla biznesu. Klient przyczyniając się do ochrony środowiska zyskuje kompleksową usługę projektowania, montażu i serwisowania instalacji paneli fotowoltaicznych. Z kolei wymiana oświetlenia na ekologiczne i ekonomiczne zgodnie z wymogami BHP i PIP zapewni odpowiedni i bezpieczny poziom naświetlenia, cechujący się długą żywotnością.

PGE Obrót
press box