Petecki Sp. z.o.o otrzymała Honorowe odznaczenie za „Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. Odznaczenie zostało przyznane przez Ministerstwo ds. Gospodarki. Wraz z odznaką wręczony został także dyplom.

Odznakę honorową „Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej” nadaje się osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym, zarówno polskim, jak i zagranicznym, w uznaniu ich zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej poprzez osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności badawczo-rozwojowej, organizatorskiej lub promocyjnej, stanowiące konkretny wkład w rozwój danej dziedziny gospodarki objętej działem administracji rządowej – gospodarka, w tym w uzyskanie korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii lub metod zarządzania decydujących o wzroście gospodarczym.

W imieniu Grupy Petecki medal oraz dyplom odebrał prezes Pan Ignacy Petecki.

 

PETECKI.eu (PRESS BOX)